Krakowskie

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt

O nas

Misją Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt jest obrona zwierząt bezdomnych, porzuconych, chorych, starych, cierpiących, krzywdzonych. Wychodzimy z założenia, że czuwanie, by zwierzętom nie działa się krzywda, jest sprawą ludzi. Nie można godzić się z bezsensownym, wszechobecnym cierpieniem zwierząt, a wrażliwość na los zwierząt musi pociągać za sobą walkę o dobro zwierząt. Zwierzęta same się nie obronią i potrzebują naszej pomocy.

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt swoje cele realizuje od 2015 r. m.in. przez: akcje adopcyjne, prowadzące do zapewnienia naszym podopiecznym – a w szczególności psom i kotom – nowych, dobrych i bezpiecznych domów. Naszą pomoc zwierzętom niesiemy w oparciu o domy tymczasowe, gdzie pod troskliwą opieką bezdomne psy i koty są leczone, pielęgnowane i przygotowywane do adopcji, a jedną z wyróżniających nas cech jest utrzymywanie regularnego kontaktu z osobami, które zaadoptowały od nas psy czy koty oraz publiczne i wsparte materiałem zdjęciowym informowanie o losach naszych podopiecznych w nowych domach.

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt już 20 lipca 2017 r., jako pierwsza organizacja prozwierzęca, wystąpiło z postulatem wprowadzenia całkowitego zakazu wykorzystywania koni do ciągnięcia dorożek z turystami w Krakowie. Od tego czasu wystosowaliśmy w tej sprawie szereg apeli, petycji, jak również zawiadomień do organów ścigania. W dniu 12 stycznia 2022 r. na sesji Rady Miasta Krakowa Agnieszka Wypych, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, przedstawiła stworzony przez nas obywatelski projekt uchwały zakazującej funkcjonowania dorożek konnych na terenie Krakowa, pod którym podpisało się 835 mieszkańców naszego miasta. Nasz projekt zmierzał do wprowadzenia zakazu z dniem 31 grudnia 2022 r. Za projektem głosowało 12 radnych, przeciwko 25, a 4 wstrzymało się od głosu, ale nie ulega dla nas najmniejszej wątpliwości, że ta inicjatywa Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt stanowi początek końca biznesu dorożkarskiego w Krakowie i wykorzystywania cierpienia koni w celach rozrywkowych. Nasze Stowarzyszenie podejmuje wszelkie możliwe działania, aby stało się to jak najszybciej.

Swoją misję realizujemy także m.in. poprzez interwencje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami; ujawnianie i ściganie przestępstw oraz wykroczeń przeciwko zwierzętom; prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie etyki w traktowaniu zwierząt oraz ochrony ich praw. Podejmujemy również szereg akcji dotyczących tak istotnych kwestii jak np.: zablokowania budowy wyścigów konnych na Błoniach, zakazu hodowli zwierząt na futra, ochrony dzików czy prawa opiekunów psów do spacerów za swoimi czworonogami w tzw. przestrzeni publicznej.

Członkowie KSOZ rekrutują się przede wszystkim spośród wolontariuszy od lat działających dla dobra bezdomnych, skrzywdzonych i cierpiących zwierząt. Nasze Stowarzyszenie nie zarabia nawet grosza na pomocy zwierzętom. Nie zatrudniamy nikogo. U nas w ogóle nie ma etatów ani dla nas, ani dla członków naszych rodzin, krewnych czy znajomych. Niezależnie od tego, jaką kto funkcję pełni w stowarzyszeniu, wszyscy jesteśmy wolontariuszami. Każdy z członków stowarzyszenia posiada w swoim domu gromadkę uratowanych zwierząt, są to przede wszystkim zwierzęta stare, schorowane, często też niepełnosprawne. Takie zwierzęta szczególnej troski są bardzo bliskie naszym sercom, wiele z takich zwierząt los postawił na naszej drodze i jesteśmy szczęśliwi i dumni, że w naszych domach cieszą się one bezpieczeństwem i miłością.

Prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt jest Agnieszka Wypych, od 16 lat wolontariuszka i działaczka prozwierzęca, a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – wieloletnia wolontariuszka Aleksandra Kłodzińska.

Jako organizacja, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego (Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000862065), Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli czułych na los zwierząt do wsparcia naszych działań. Wsparciem takim będzie podarowanie naszym podopiecznym 1% swojego podatku. Aby wesprzeć finansowo nasze zwierzęta należy natomiast dokonać wpłaty na konto: 43 1140 2004 0000 3602 8063 1353

Zapraszamy Państwa także na nasze strony: